ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 145)   
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 112)   
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ การซ้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตร (อ่าน 73) 
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 178) 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (อ่าน 73) 
“ด้วยความุม่งมั่น ทุ่มเท สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ“  (อ่าน 73) 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ส่งตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตร ปวส. ปีที่ ๑ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท SCI (อ่าน 65) 
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สอบกับการประเมินสมรรถนะบุคคล“  (อ่าน 53) 
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (อ่าน 29) 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ท่าน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (อ่าน 29) 
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการจัดสอบ (V-NET) (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (อ่าน 28) 
กำหนดการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (อ่าน 44) 
วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเชิงการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐  (อ่าน 53) 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (อ่าน 37) 
แจ้งนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  (อ่าน 37) 
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (อ่าน 142) 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนได้ที้ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง เบอร์โทร ๐๕๔-๒๘๒๒๖๖ (อ่าน 234) 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้รับการรับรองเป็นองค์การับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ๖ อาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)“  (อ่าน 83) 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ร่วมกับ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล(ประเทศไทย)จำกัด จัดงานในโครงการ “Excellent Model School สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Open House ๒๐๑๗“ (อ่าน 122) 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ร่วมกับ ผู้ใหญ่สายหยุด นันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านบ้านศาลาบัวบก ดำเนินการจัดโครงการ “ Sera City วิถีล้านนา unplug”  (อ่าน 77) 
มีข้อมูลทั้งหมด  64  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4
     รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
     รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

     รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560
     รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560

     กำหนดการปัจฉิมนิเทศ การซ้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตร
     กำหนดการปัจฉิมนิเทศ การซ้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตร


๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“ด้วยความุม่งมั่น ทุ่มเท สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ“
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ส่งตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตร ปวส. ปีที่ ๑ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท SCI
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สอบกับการประเมินสมรรถนะบุคคล“
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.