เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  2
 เยี่ยมชมวันนี้ :  15
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,338
 เยี่ยมชมปีนี้ :  134,996
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  549,535
 IP :  172.69.62.221
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557

 ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา 
โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130 
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 

เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.kiec.ac.th/ 
เบอร์โทรศัพท์ 054-282266 
โทรสาร 054-282213 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ปรัชญา เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม 

วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม 

เอกลักษณ์ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ์ คุณธรรมนำวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ 
      1.  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน
      2.  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
      3.  การขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
      4.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

คณะผู้บริหาร 
นางธีลาพร คงฉิม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
 
นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว : รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร

นายธีรโชติ   ธรรมกิติ : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

“วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“
การตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
“ไหว้พระ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล“
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.