เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  142
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,333
 เยี่ยมชมปีนี้ :  37,165
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  355,485
 IP :  172.69.62.21
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557

 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1.      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-          สาขาวิชาช่างยนต์  

-          สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

-          สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

-          สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง       

-          สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2.      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

-          สาขาวิชาการบัญชี  

-          สาขาวิชาการตลาด

-          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                   

-          สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-          สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์) 

-          สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

-          สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง      

-          สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

2.      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

-          สาขาวิชาการบัญชี  

-          สาขาวิชาการตลาด

             * สาขางานการตลาด

           * สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

-          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                   

-          สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                -        สาขาวิชาการโรงแรม

 

Open House 2019
เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561
เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.