เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  100
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,313
 เยี่ยมชมปีนี้ :  48,407
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  736,287
 IP :  108.162.210.120
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  งานครูที่ปรึกษา     
ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2-3 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1,031)
ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2-3 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 935)
ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 699)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา     
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 594)
  งานสื่อการเรียนการสอน     
นิเทศการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (อ่าน 1,746)
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา วิชางานซ่อมจักรยานยนต์หัวฉีด วิชาขับร้องเพื่อนันทนาการ ...
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     
เครื่องพ่นละอองน้ำ ผลงานนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 3,297)
เครื่องพ่นละอองน้ำ ผลงานนักเรียน นักศึกษา คณะครู สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าโครงการพิเศษ ...
ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน (อ่าน 1,764)
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจีระพงษ์ แสงวณิช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยม และชมการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องพ่นละอองน้ำ Version 4 เพื่อลด ฝุ่นควัน PM 2.5 โดยมีผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยคณะผู้บ ...
คณะทำงานประเมินผลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นควัน  (อ่าน 2,412)
คณะทำงานประเมินผลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นควัน ได้เข้าประเมินเครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นลดควันกับผู้รับบริการ ในการนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กรุณาตรวจประเมินและให้คำชื่นชมกับพวกเราชาว วิท ...
“อาชีวะจิตอาสา“ ทำดีด้วยหัวใจ ลดปัญหาหมอกควัน (อ่าน 2,053)
“อาชีวะจิตอาสา“ ทำดีด้วยหัวใจ ลดปัญหาหมอกควัน ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาช ...
เอกสาร ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 621)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
“วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“  (อ่าน 799)
การตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อ่าน 1,150)
การตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากสอศ ...
เตรียมพร้อมเปิดเทอมวันแรก (อ่าน 599)
“Back to Healthy College... New Normal  (อ่าน 861)
ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 701)
กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนที่1 และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 485)
การแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ลำปาง ระดับชั้น ปวช และ ปวส ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 1,357)
  ข่าวกิจกรรม     
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม (อ่าน 1,403)
“ไหว้พระ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล“ (อ่าน 1,032)
พิธีไหว้ครู ยุค…New Normal (อ่าน 829)
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 1,376)
ร่วมพิธีวันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.บรมนาถบพิตร (อ่าน 942)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 1,710)
  งานวิชาการ     
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 1,656)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 2,010)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 2,409)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 2,282)
หลักสูตรปวส2557 (อ่าน 2,997)
ฟอร์มมุ้งเน้นสมรรถนะ2557แบบที่1 (อ่าน 1,292)
  งานบุคลากร     
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (อ่าน 557)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาทักษะชีวิต (วิชาคณิตศาสตร์) (อ่าน 580)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาทักษะชีวิต (วิชาภาษาไทย) (อ่าน 1,118)
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ (อ่าน 1,019)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกสาขาวิชาช่างยนต์ (อ่าน 820)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
ผลการประเมินสถานศึกษาโครงการดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 881)
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 813)
  งานบริหารงานทั่วไป     
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 461)
รายงานงบทดลองประจำเดือน (อ่าน 1,581)
  ข่าวงานหลักสูตร     
แบบฟอร์มสรุปรายวิชาระยะสั้น (อ่าน 852)
หลักสูตรระยะสั้น 2558 (อ่าน 3,140)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 1,790)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 1,320)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 2,115)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบแจ้งรายชื่อนัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร) (อ่าน 820)
แบบแจ้งรายชื่อนัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร) (อ่าน 1,054)
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 8,270)
แบบสำรวจรายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 1,099)
ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลเทอม2/2559 (อ่าน 1,123)
  ข่าวงานปกครอง     
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา (อ่าน 663)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
กำหนดการรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา (รอบโควต้า) (อ่าน 837)
ใบสมัครเรียน รอบโควต้า ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 566)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 519)
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2,005)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน โควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 668)
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 888)
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 470)
เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1,853)
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 1,983)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 2,148)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 2,037)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 1,872)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 1,455)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศรับสมัครตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 356)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 319)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ (อ่าน 358)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ (อ่าน 269)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 272)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม (e-bidding) (อ่าน 641)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างยนต์ (e-bidding) (อ่าน 620)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e- Bidding) จัดจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม (อ่าน 842)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคา(e- Bidding) จัดจ้างปรับปรุงอาคารช่างยนต์ (อ่าน 1,121)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา (อ่าน 1,443)

“วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“
การตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
“ไหว้พระ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล“
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.