เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  47
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,390
 เยี่ยมชมปีนี้ :  58,050
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  133,432
 IP :  173.245.52.129
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  งานสื่อการเรียนการสอน     
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (อ่าน 72)
http://ver.vec.go.th ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสอนระยะสั้นการย้อมผ้าสีดำ (อ่าน 11)  
พิธีบำเพ็ญกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  (อ่าน 12)  
ปวงพสกนิกรชาวเกาะคา จ.ลำปาง และบุคลากรวก.เกาะคารวมใจ จัดเตรียมสถานที่ไว้ทำพิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการสอนระยะสั้นการย้อมผ้า (อ่าน 14)  
ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 8)  
ขอขอบพระคุณพ่อเมือง ท่านมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ส่งมอบริบบิ้นสีดำ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ นำไปมอบให้ชาวบ้าน  (อ่าน 4)  
ปวงพสกนิกรชาวอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยชาววิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดทำริบบิ้นสีดำ ๓,๒๘๐ ชื้น  (อ่าน 2)  
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการจัดทำริบบิ้นสีดำเพื่อแจกให้ประชาชนในอำเภอเกาะคา และอำเภอใกล้เคียง  (อ่าน 1)  
  ข่าวกิจกรรม     
แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรม (อ่าน 42)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 204)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒ เหรียญ จากการร่วมกิจกรรม “งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด“ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ (อ่าน 127)
นิทรรศการ สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 668)
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 550)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 508)
  งานวิชาการ     
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 2558-2559 (อ่าน 76)
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กำหนดการต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 157)
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 202)
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 394)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 667)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 706)
  งานบุคลากร     
รับสมัครงานลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์ (อ่าน 6)  
ประกาศผลสอบคัดเลือกยามรักษาการ (อ่าน 16)  
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการ (อ่าน 33)
แบบฟอร์มสมุดบันทึกผลงานและความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 24)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อ่าน 102)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
แบบฟอร์มโครงการ  (อ่าน 35)
ผลการประเมินสถานศึกษาโครงการดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 35)
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 86)
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 273)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 244)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 232)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 485)
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 232)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร.) (อ่าน 100)
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ (อ่าน 142)
ขอสำรวจรายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่1/2559 (อ่าน 95)
คำสั่งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน1-2558 (อ่าน 446)
ตารางสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 578)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 365)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 198)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนทีึ่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 317)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 341)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 507)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 701)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 468)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 639)
  ข่าวสมัครงาน     
รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 34)  
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย (อ่าน 215)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 201)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 292)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 254)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารบ้านพักครูและนักการ (อ่าน 17)  
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 95)
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 29)
ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ โดยวิธีตกลงราคา (อ่าน 47)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสอนระยะสั้นการย้อมผ้าสีดำ
พิธีบำเพ็ญกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ปวงพสกนิกรชาวเกาะคา จ.ลำปาง และบุคลากรวก.เกาะคารวมใจ จัดเตรียมสถานที่ไว้ทำพิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการสอนระยะสั้นการย้อมผ้า
ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.