เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  25
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,772
 เยี่ยมชมปีนี้ :  66,693
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,075
 IP :  108.162.219.140
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  งานสื่อการเรียนการสอน     
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (อ่าน 92)
http://ver.vec.go.th ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
“สานพลังประชารัฐ สานพลังสามัคคี สานพลังเครือข่ายครูแนะแนว ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่“ บ่าย วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นำโดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชี (อ่าน 15)  
“สานพลังประชารัฐ สานพลังสามัคคี สานพลังเครือข่ายครูแนะแนว ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่“ บ่าย วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นำโดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชี ...
“พลังเครือข่ายครูแนะแนว สานพลังประชารัฐ มุ่งมั่น ทุ่มเท ห่วงใย ใส่ใจ และหวังดี ต่อศิษย์รัก“ วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรต (อ่าน 16)  
“พลังเครือข่ายครูแนะแนว สานพลังประชารัฐ มุ่งมั่น ทุ่มเท ห่วงใย ใส่ใจ และหวังดี ต่อศิษย์รัก“ วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรต ...
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“  (อ่าน 9)  
ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย คณะครูทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะวิชาชีพ (อ่าน 11)  
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  (อ่าน 4)  
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร ครบรอบ ๕๐ วัน ถวายแด่พระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ (อ่าน 10)  
ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม และรองผู้อำนวยการดารณี ขุนโขลนสถาพร เป็นอย่างสูง ในการเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมงาน “อุปกรณ์ต่อพ่วงหอยโข่งสูบน้ำสำหรับเครื่องยนต์รถจักยานยนต์ Easy pump“ ในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกร (อ่าน 13)  
  ข่าวกิจกรรม     
แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรม (อ่าน 56)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 241)
นิทรรศการ สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 710)
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 581)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 551)
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (อ่าน 674)
  งานวิชาการ     
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 2558-2559 (อ่าน 103)
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 429)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 710)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 746)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 851)
หลักสูตรปวส2557 (อ่าน 1,064)
  งานบุคลากร     
รับสมัครงานลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์ (อ่าน 57)
ประกาศผลสอบคัดเลือกยามรักษาการ (อ่าน 28)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการ (อ่าน 43)
แบบฟอร์มสมุดบันทึกผลงานและความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 29)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อ่าน 119)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ2560 - ใหม่ (อ่าน 36)
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2561 (อ่าน 28)
ผลการประเมินสถานศึกษาโครงการดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 47)
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 96)
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 290)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 259)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 241)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 510)
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 242)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลเทอม2/2559 (อ่าน 9)  
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร.) (อ่าน 127)
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ (อ่าน 181)
ขอสำรวจรายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่1/2559 (อ่าน 119)
คำสั่งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน1-2558 (อ่าน 469)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 379)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 222)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนทีึ่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 331)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 357)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 530)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 739)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 488)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 670)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบการคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกทักษะชีวิต (วิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 23)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 30)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูพลศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 30)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขา คอมพิวเตอร์ พลศึกษา (อ่าน 68)
รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 79)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารบ้านพักครูและนักการ (อ่าน 36)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 133)
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 34)
ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ โดยวิธีตกลงราคา (อ่าน 73)

“สานพลังประชารัฐ สานพลังสามัคคี สานพลังเครือข่ายครูแนะแนว ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่“ บ่าย วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นำโดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชี
“พลังเครือข่ายครูแนะแนว สานพลังประชารัฐ มุ่งมั่น ทุ่มเท ห่วงใย ใส่ใจ และหวังดี ต่อศิษย์รัก“ วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรต
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“
ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย คณะครูทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะวิชาชีพ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.