เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  84
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  876
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,140
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  82,522
 IP :  173.245.52.215
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
มหกรรมเรียนรู้สู่อาชีพในทศวรรษแห่งอาเซียน (อ่าน 79)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 457)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ...
ประกาศการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 450)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการนิเทศ โครงการสร้างทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี  (อ่าน 391)
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (อ่าน 539)
รายงานผลการดำเนินงาน (อ่าน 649)
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโควตา (อ่าน 885)
  ข่าวกิจกรรม     
นิทรรศการ สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 373)
แบบฟอร์มการสรุปการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (อ่าน 95)
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 369)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 330)
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (อ่าน 394)
โครงการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและมูลนิธิเฟืองพัฒนา (อ่าน 537)
  งานวิชาการ     
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 197)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 351)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 427)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 556)
หลักสูตรปวส2557 (อ่าน 623)
ฟอร์มมุ้งเน้นสมรรถนะ2557แบบที่1 (อ่าน 224)
  งานบุคลากร     
ประกาศจากงานบุคลากร (อ่าน 387)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ (อ่าน 77)
  งานบริหารงานทั่วไป     
แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อ่าน 70)
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 132)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 120)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 111)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 257)
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 145)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบฟอร์มสรุปสอบมาตรฐานวิชาชีพ2558 (อ่าน 6)  
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาไม่ครบร้อยละ 80 (อ่าน 28)  
แบบสรุปผลการเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 114)
แบบประเมินผลการเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 135)
กำหนดการส่งเกรดประจำภาคเรียนที่1/2558 (อ่าน 369)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 274)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 11)  
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนทีึ่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 226)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 244)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 331)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 372)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 295)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 478)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศ ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 65)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 70)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 141)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (อ่าน 93)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาพลศึกษา (อ่าน 66)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศสอบราคาจ้างหลังคาโดมเมทอลชีท(ครั้งที่ 2) (อ่าน 117)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็คทรอนิคส์แบบตรวจจับด้วยแสงและการขับเคลื่อน (อ่าน 51)
ประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบตรวจจับด้วยแสง และการขับเคลื่อน (อ่าน 58)
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีท (อ่าน 71)
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีส (อ่าน 216)

มหกรรมเรียนรู้สู่อาชีพในทศวรรษแห่งอาเซียน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการนิเทศ โครงการสร้างทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.