เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  156
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,618
 เยี่ยมชมปีนี้ :  3,618
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  149,677
 IP :  162.158.79.154
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  งานสื่อการเรียนการสอน     
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (อ่าน 124)
http://ver.vec.go.th ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
สรุปผลดำเนินการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ่าน 14)  
สรุปผลดำเนินการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ...
วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน (อ่าน 19)  
วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการธนพล ทิพย์กัญญานนท์ เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐานในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙&# ...
ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (อ่าน 17)  
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ โดยมีรายนามคือ ๑) คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ นักวิชาการประเมินผล (รค.สคช.) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ๒) คุณเรืองระวี (อ่าน 3)  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี โดยได้รับเกียรติจ (อ่าน 19)  
คืนวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อ ของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “Easy pump“ มีการส (อ่าน 19)
วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ร่วมกับ อำเภอเกาะคา ดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท“ การสร้างแนวกันไฟป่า และสร้างฝายชะลอน้ำในป่าชุมชนบ้านป่าแข โดยได้รับเกียรติจากท่านมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธ (อ่าน 12)
  ข่าวกิจกรรม     
แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรม (อ่าน 64)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 278)
นิทรรศการ สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 739)
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 612)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 583)
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (อ่าน 718)
  งานวิชาการ     
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 465)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 742)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 776)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 884)
หลักสูตรปวส2557 (อ่าน 1,108)
ฟอร์มมุ้งเน้นสมรรถนะ2557แบบที่1 (อ่าน 311)
  งานบุคลากร     
รับสมัครงานลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์ (อ่าน 79)
ประกาศผลสอบคัดเลือกยามรักษาการ (อ่าน 39)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการ (อ่าน 53)
แบบฟอร์มสมุดบันทึกผลงานและความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 38)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อ่าน 140)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ2560 - ใหม่ (อ่าน 47)
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2561 (อ่าน 33)
ผลการประเมินสถานศึกษาโครงการดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 53)
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 108)
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 302)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 279)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 281)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 544)
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 252)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 16)  
แบบสำรวจรายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 20)
ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลเทอม2/2559 (อ่าน 22)
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร.) (อ่าน 163)
คำสั่งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน1-2558 (อ่าน 502)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 392)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 256)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 368)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 560)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 770)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 515)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 701)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบการคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกทักษะชีวิต (วิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 41)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 35)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูพลศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 38)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขา คอมพิวเตอร์ พลศึกษา (อ่าน 78)
รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 89)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารบ้านพักครูและนักการ (อ่าน 63)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 154)
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 40)
ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ โดยวิธีตกลงราคา (อ่าน 112)

สรุปผลดำเนินการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน
ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี โดยได้รับเกียรติจ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.