เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  101
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,248
 เยี่ยมชมปีนี้ :  36,935
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,464
 IP :  173.245.54.95
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (อ่าน 147)
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ...
รายงานผลการดำเนินงาน (อ่าน 391)
รายงานผลการดำเนินงาน ...
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโควตา (อ่าน 539)
“ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ กราบพระธาตุดอยน้อย ร้อยใจเทิดไท้องค์ราชันย์” (อ่าน 376)
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. (อ่าน 783)
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 685)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน 2,917)
  ข่าวกิจกรรม     
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 31)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 28)
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (อ่าน 41)
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ประจำปี 2558 (ต่อ) (อ่าน 142)
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ประจำปี 2558 (อ่าน 121)
โครงการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและมูลนิธิเฟืองพัฒนา (อ่าน 403)
  งานวิชาการ     
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 57)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 167)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 279)
หลักสูตรปวส2557 (อ่าน 260)
ฟอร์มมุ้งเน้นสมรรถนะ2557แบบที่1 (อ่าน 142)
โครงการสอน2557 (อ่าน 147)
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 9)  
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 14)  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 19)  
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 10)  
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 60)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 (อ่าน 18)  
เอกสารเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียนที่1/2558  (อ่าน 48)  
แบบประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 112)
แบบฟอร์มตัดเกรดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 265)
ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 181)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 180)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนทีึ่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 148)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 164)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 29)  
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 35)  
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 19)  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 268)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาไทย (อ่าน 63)
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย (อ่าน 58)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 73)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 88)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 82)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
สอบราคาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา (อ่าน 36)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของงานศูนย์ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ๒๐ ชุด  (อ่าน 90)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (อ่าน 102)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (อ่าน 111)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อ่าน 111)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (อ่าน 127)

โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.