เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  178
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,276
 เยี่ยมชมปีนี้ :  28,332
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  103,714
 IP :  108.162.219.171
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙“  (อ่าน 34)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ณ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (อ่าน 30)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต้อนรับคณะเดินทางของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (อ่าน 34)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์บริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์”  (อ่าน 27)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพ (Fix it Center)  (อ่าน 112)
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและการท่องเที่ยว การแข่งขันแผนการตลาด  (อ่าน 86)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง“  (อ่าน 69)
  ข่าวกิจกรรม     
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒ เหรียญ จากการร่วมกิจกรรม “งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด“ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ (อ่าน 41)
นิทรรศการ สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 513)
แบบฟอร์มการสรุปการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (อ่าน 147)
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 472)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 408)
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (อ่าน 528)
  งานวิชาการ     
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กำหนดการต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 92)
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 143)
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 303)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 492)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 545)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 684)
  งานบุคลากร     
ประกาศจากงานบุคลากร (อ่าน 592)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ (อ่าน 125)
  งานบริหารงานทั่วไป     
แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อ่าน 122)
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 199)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 170)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 163)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 379)
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 181)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบรายงานความรู้ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป V-NET 2558 (อ่าน 44)
แบบรายงานภาษาอังกฤษ V-NET 2558  (อ่าน 44)
แบบฟอร์มสรุปสอบมาตรฐานวิชาชีพ2558 (อ่าน 115)
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาไม่ครบร้อยละ 80 (อ่าน 109)
แบบสรุปผลการเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 342)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 309)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 112)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนทีึ่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 264)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 289)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 427)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 503)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 388)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 572)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศ ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 165)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 115)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 202)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (อ่าน 144)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาพลศึกษา (อ่าน 114)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 (อ่าน 140)
ประกาศสอบราคาจ้างหลังคาโดมเมทอลชีท(ครั้งที่ 2) (อ่าน 207)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็คทรอนิคส์แบบตรวจจับด้วยแสงและการขับเคลื่อน (อ่าน 64)
ประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบตรวจจับด้วยแสง และการขับเคลื่อน (อ่าน 76)
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีท (อ่าน 104)

อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙“
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ณ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต้อนรับคณะเดินทางของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์บริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์”
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.