เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  79
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,340
 เยี่ยมชมปีนี้ :  52,788
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  128,170
 IP :  108.162.219.247
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  งานสื่อการเรียนการสอน     
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (อ่าน 43)
http://ver.vec.go.th ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 74)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อ่าน 90)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน (อ่าน 66)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน (อ่าน 111)
กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นหน่วยงานสับสนุนการจัดงาน “คลองผดุงสร้างสุข สัญจรนครลำปาง“ (อ่าน 19)
อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙“  (อ่าน 177)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ณ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (อ่าน 194)
  ข่าวกิจกรรม     
แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรม (อ่าน 23)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 172)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒ เหรียญ จากการร่วมกิจกรรม “งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด“ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ (อ่าน 118)
นิทรรศการ สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 647)
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 539)
การสืบสานประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายแด่วัดในเขตอำเภอเกาะคา (อ่าน 498)
  งานวิชาการ     
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 2558-2559 (อ่าน 52)
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กำหนดการต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 138)
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 188)
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 376)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 642)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 684)
  งานบุคลากร     
แบบฟอร์มสมุดบันทึกผลงานและความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 15)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อ่าน 88)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน (อ่าน 42)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน (อ่าน 76)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 69)
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ข่าวงานหลักสูตร     
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 252)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 234)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 218)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 469)
ตัวอย่างใบเบิก58 (อ่าน 224)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร.) (อ่าน 44)
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ (อ่าน 118)
ขอสำรวจรายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่1/2559 (อ่าน 55)
คำสั่งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน1-2558 (อ่าน 433)
ตารางสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 550)
  ข่าวงานปกครอง     
ตารางครูเวร หน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐น. - ๐๘.๐๐ น. (อ่าน 351)
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 184)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนทีึ่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 305)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู-ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อยู่เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 330)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 488)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 676)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 456)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 626)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย (อ่าน 202)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 187)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 280)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 244)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาการบัญชี, และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (อ่าน 302)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ โดยวิธีตกลงราคา (อ่าน 30)  
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 (อ่าน 291)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็คทรอนิคส์แบบตรวจจับด้วยแสงและการขับเคลื่อน (อ่าน 76)
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีท (อ่าน 136)
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีส (อ่าน 359)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙“
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ณ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต้อนรับคณะเดินทางของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.