เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  5
 เยี่ยมชมวันนี้ :  138
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,088
 เยี่ยมชมปีนี้ :  69,506
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  293,223
 IP :  162.158.79.214
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา     
  งานสื่อการเรียนการสอน     
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     
เอกสาร ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 26)
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (อ่าน 524)
http://ver.vec.go.th ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 52)
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วก.เกาะคา ได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วก.เกาะคา ...
กำหนดการรับสมัคร ระดับชั้น ปวช. (อ่าน 605)
กำหนดการรับสมัคร ระดับชั้น ปวช. ...
กำหนดการลงทะเบียน (อ่าน 421)
คืนสู่เหย้า จาวน้ำเงินฟ้า น้ำขมิ้นส้มป่อย ข้าวตอกดอกไม้ สิบนิ้ววันทา ไหว้สา ครูบาอาจารย์ สุขสำราญ ป๋าเวณีรดน้ำดำหัว (อ่าน 217)
“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“ (อ่าน 427)
ร่วมเสวนา เรื่อง แนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในการประชุมรับนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ.โรงแรมเชียงใหม่ฮิล (อ่าน 387)
“มหกรรมอาชีวศึกษา Vocational Education Expo ๒๐๑๘“ (อ่าน 473)
  ข่าวกิจกรรม     
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 62)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 489)
ความภูมิใจและชื่นชมยินดีในความสำเร็จของศิษย์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  (อ่าน 480)
“รักศิษย์ดุจลูกรัก ฟูมฟักดั่งแก้วตา ตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมา ดูแล ใส่ใจ และห่วงใย“ มากกว่า คำว่า “ครูที่ปรึกษา“ (อ่าน 374)
ยินดีแด่ความสำเร็จของศิษย์รัก และยินดีต้อนรับทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่นแห่งนี้  (อ่าน 376)
“ลำปางปลายทางฝัน ๑๘ มกราคมนี้ เรามาพบกันที่เกาะคา“ (อ่าน 507)
  งานวิชาการ     
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อ่าน 959)
เรื่องตรวจสอบรายชื่อสอบ V-Net 2558 (อ่าน 1,146)
รายการหนังสือเรียนฟรี (อ่าน 1,316)
หลักสูตรปวช2556 (อ่าน 1,459)
หลักสูตรปวส2557 (อ่าน 1,839)
ฟอร์มมุ้งเน้นสมรรถนะ2557แบบที่1 (อ่าน 662)
  งานบุคลากร     
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาทักษะชีวิต (วิชาภาษาไทย) (อ่าน 453)
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ (อ่าน 295)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกสาขาวิชาช่างยนต์ (อ่าน 236)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการ (อ่าน 273)
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (อ่าน 411)
  งานวางแผนและงบประมาณ     
เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  (อ่าน 276)
ผลการประเมินสถานศึกษาโครงการดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 331)
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 355)
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ข่าวงานหลักสูตร     
หลักสูตรระยะสั้น 2558 (อ่าน 1,022)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส (อ่าน 1,104)
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช (อ่าน 709)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อ่าน 1,430)
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา.pdf (อ่าน 1,112)
  ข่าวงานวัดผลและประเมินผล     
แบบแจ้งรายชื่อนัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร) (อ่าน 28)
แบบแจ้งรายชื่อนัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80 (ขร) (อ่าน 427)
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 640)
แบบสำรวจรายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 334)
ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลเทอม2/2559 (อ่าน 390)
  ข่าวงานปกครอง     
  งานแนะแนวและจัดหางาน     
กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ใหม่  (อ่าน 267)
  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยฯ     
เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 45)
โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ (อ่าน 840)
  คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมนา     
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่58 (อ่าน 1,037)
แบบเสนอผลงานสิ่ประดิษฐ์58 (อ่าน 1,205)
แบบเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์58 (อ่าน 986)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดและการท่องเที่ยว (อ่าน 1,037)
  ข่าวสมัครงาน     
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่งนักการ ภารโรง (อ่าน 6)  
ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ่าน 39)
ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 24)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 25)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ่าน 44)
  ข่าวสอบราคาประกวดราคา     
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 (อ่าน 895)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็คทรอนิคส์แบบตรวจจับด้วยแสงและการขับเคลื่อน (อ่าน 370)
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีท (อ่าน 314)
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีส (อ่าน 818)
สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมเมทอลชีท (อ่าน 298)

เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561
เชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.