[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Thai     
ค้นหา   
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 59 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
sar วิทยาลัย
SAR ปี 2552
SAR ปี 2553
SAR ปี 2554
SAR ปี 2556

 

ระบบสารสนเทศ

วิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ต

วิธีการกรอกข้อมูล V-COP

link banner
เว็บวิทยาลัยในเครือข่าย อศจ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 7/ก.พ./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 35 IP
ขณะนี้
35 คน
สถิติวันนี้
2105 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
2793 คน
สถิติเดือนนี้
18716 คน
สถิติปีนี้
508615 คน
สถิติทั้งหมด
908941 คน
IP ของท่านคือ 18.207.136.189
(Show/hide IP)

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

         วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา
โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ


สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538

ปรัชญา
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม
เรียนดี หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนดีมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินผลของสถานศึกษาในระดับดี
มีวินัย   หมายถึง   ผู้เรียนมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของสถานศึกษา
ใฝ่คุณธรรม   หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
นำสังคม  หมายถึง   ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วิสัยทัศน์
      เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 


พันธกิจ
      จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม


เอกลักษณ์
      ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม


อัตลักษณ์
      คุณธรรมนำวิชาชีพ


ยุทธศาสตร์
      1.  จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
      2.  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความชำนาญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
      3.  สนับสนุนให้มีการนำเทรโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
      4.  จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศีลธรรมที่หลากหลายสู่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ไฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามตามมาตรฐานสังคมไทย
      5.  ส่งผลงานของผู้เรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลักษณะผู้นำ